Straipsnių rašymo taisyklės

Antraštė

 • Straipsnio antraštė prasideda nuo didžiosios raidės.
 • Antraštės pabaigoje taškas nerašomas.
 • Antraštėje neturi būti smailų arba !!!! ženklų.

Įrašo turinys

 • Tekste neturi būti smailų.
 • Kiekvienas naujas sakinys prasideda nuo didžiosios raidės.
 • Atskirų pastraipų pavadinimuose taškas nerašomas.
 • Tarp žodžių paliekamas tik vienas tarpas.
 • Skyrybos ženklai (taškai, kableliai, dvitaškiai, kabliataškiai) rašomi kartu su tuo žodžiu, po kurie jie rašomi.
 • Tarp skyrybos ženklo ir sekančio žodžio (jei jis yra) paliekamas vienas tarpas.
 • Jei skliaustai () yra sakinio viduryje, skyrybos ženklai rašomi už skliaustų. Jei skliaustu baigiasi sakinys, taškas taip pat rašomas už skliausto. Tokios pat taisyklės taikomos ir citatoms.

Parašas

 • Paraše galima (ir reikia) talpinti sąrašą panaudotos literatūros, pastabas.
Paieškos raktažodžiai:
straipsnio rašymo taisyklės