Atsakomybės apribojimas

  • Puslapio proDESIGN.LT pateikiamoje medžiagoje gali būti netikslumų arba klaidų. Puslapio autoriai (čia ir toliau tekste įskaitant proDESIGN.LT portalo savininkus) gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu, taip pat tai liečia šias sąlygas.
  • Už straipsnių, pamokų, patarimų, komentarų, konsultacijų turinio, kuris yra paskelbtas proDESIGN.LT,  panaudojimą atsakingas pats vartotojas.
  • Autoriai negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslaugomis, kurias suteikia proDESIGN.LT portalas, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai arba kitiems objektams,  jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui, pataisoms arba žalai atlyginti.
  • Svetainėje proDESIGN.LT yra skelbiamos nuorodos į kitus interneto tinklalapius, už kurių tikslumą bei nurodomų interneto tinklalapių turinį proDESIGN.LT autoriai neatsako.
  • Svetainėje proDESIGN.LT yra skelbiamos reklaminės nuorodos į kitus tinklalapius, už kurių pateikiama informaciją, paslaugas ir turinį proDESIGN.LT autoriai ir portalo lankytojai neatsako.
  • Autoriai neprisiima jokios atsakomybės ir neprisiima atlyginti turtinius ar kitokius nuostolius.
  • Svetainėje proDESIGN.LT renkami statistiniai duomenys apie lankytojus, plačiau apie tai skaitykite čia.
  • Jei Jūs manote, kad kažkurį puslapio arba paskelbto teksto dalis, visas straipsnis, įrašas, straipsnio komentaras, nuoroda ar paveiksliukas prieštarauja arba pažeidžia Lietuvos respublikos įstatymus nedelsiant praneškite puslapio administratoriui, panaudojant šią formą.

Jei Jūs nesutinkate su viena arba daugiau aukščiau išvardintomis sąlygomis, Jūs negalite naršyti/naudoti šią interneto svetainę.